ỨNG DỤNG CỦA Giá thép xây dựng nội địa phục hồi trong tháng cuối năm 2022 ẤM TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT LÀ GÌ? 2 (1) (1) (1) (1) (1)

ỨNG DỤNG CỦA Giá thép xây dựng nội địa phục hồi trong tháng cuối năm 2022 ẤM TÚI KHÍ CÁCH NHIỆT LÀ GÌ? 2 (1) (1) (1) (1) (1)

09/01/2023

Diễn biến tăng giá nhanh của nguyên liệu đầu vào đã gây sức ép lên giá thép xây dựng trong tháng 12. Các nhà sản xuất thép điều chỉnh tăng giá với biên độ tăng thận trọng.

Bài viết khác